OPUS 09

Stropkov (2011) - Sanktuárium Najsvätejšieho Tela Pána

Farský kostol v Stropkove je zasvätený Božiemu Telu a Krvi. No napriek tomu odpustová slávnosť sa viaže na sviatok Karmelskej Panny Márie. Táto mariánska úcta siaha až do 2. polovice 17. storočia, keď pápež Klement IX. Schválil bulou uctievanie Karmelskej Panny Márie. Táto úcta je živá aj v súčasnosti.

Pri stavbe tohto nástroja sme niekoľko krát mali možnosť pozorovať ba priamo cítiť obrovskú pomoc Panny Márie. Ako príklad môžem uviesť niekoľko skutočnosti. Na farbe organovej skrine sme sa s dizajnérom zhodli nezávisle. Až neskôr som si uvedomil, že biela farba je symbolom čistoty. Prospekt hlavného stroja tvorí písmeno M. Túto skutočnosť si všimol vdp. dekan-farár Ján Švec-Bilý. Vyjadruje ako by Pannu Máriu, ktorá otvára náruč. Bočné polia manuálu stvárňujú akoby jej ochranný plášť. Aj to, že sa organ inštaloval počas mesiaca máj nie je náhodou. A mnoho ďalších skutočnosti.

V tomto nástroji sme po prvý krát postavili druhý manuál ako žalúziový stroj. Tiež sme pridali dve subspojky, ktoré rozširili zvukové možnosti nástroja. Chcem vyjariť vďaku vdp. dekanovi, že aj napriek mnohým odhováraniam vložil dôveru do našich rúk, vďaka čomu farnosť ušetrila nemalé finančné prostriedky.

DISPOZÍCIA NÁSTROJA 
Mechanická hracia a registrová traktúra, mechanické spojky. Zásuvkové vzdušnice.
I. HLAVNÝ STROJ
01. Bourdon - 16´ drevo
02. Principál (v prospekte) - 8´ prospekt cín 80%
03. Flauta - 8´ drevo
04. Oktáva - 4´ cín 70%
05. Roh kamzičí - 4´ cín 50%
06. Kvinta - 2 2/3´ cín 70%
07. Superoktáva - 2´ cín 70%
08. Mixtúra  4x - 1 1/3´ cín 50%
09. Trúbka - 8´
II. ŽALÚZIOVÝ STROJ
10. Kryt - 8´ drevo
11. Salicionál - 8´ cín 70%
12. Vox celeste - 8´ cín 50%
13. Principál - 4´ cín 70%
14. Flauta rúrková - 4´ cín 50%
15. Nasard - 2 2/3´ cín 50%
16. Flauta lesná - 2´ cín 50%
17. Tercia - 1 3/5´ cín 50%
18. Scharff 3x - 1´ cín 50%
19. Hoboj - 8´
20. Regal - 8´
 
PEDÁL
21. Principál bas - 16´ drevo
22. Subbas - 16´ drevo
23. Oktávbas - 8´ drevo
24. Chorálbas - 4´ cín 70%
25. Fagot - 16´

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P, II/P, II/I, II/I sub, II/II sub

Dispozícia: Gabriel Bies
Dizajn: Jiří Zámečník

Kde nás nájdete ?

Dielňa BIES
SNP 733
059 16  Hranovnica
PONDELOK - PIATOK
07:30 - 16:00
SOBOTA - NEDEĽA
ZATVORENÉ

Napíšte nám