OPUS 05

Poprad - Veľká (2009) - Kostol sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Keď nás oslovili zástupcovia farnosti Poprad - Veľká so žiadosťou o nový organ, od prvej chvíle ako som videl starý nástroj navrhoval som alternatívu postaviť nový organ a zachovať originálne časti organovej skrine. Organ postavil Samuel Stascovius v roku 1652 ako pozitív. Výskum ukázal, že nástroj bol prestavovaný minimálne dva krát. Raz sa zväčšoval ako pozitív, druhý krát bol rozšírený o pedál. Poslednú prestavbu tohto nástroja urobil Július Guna, keď do prestavanej skrine inštaloval nový pneumatický organ, ktorý mal päť plus jeden registrov. Jeho stav bol po približne šesťdesiatich rokov v skutku žalostný. Až dôkladný reštaurátorský výskum ukázal čo je na organovej skrini skutočne pôvodné. Môžeme hovoriť o torzách. Našťastie sa jedná o tie časti organovej skrine, ktoré sú pre výsledný vzhľad najdôležitejšie. Požiadavka bola na dvojmanuálový organ. Že sa jedná o malé veľké dielo hovorí aj fakt, že so skrine s pôdorysom štyroch metroch štvorcových bolo osadených tisícdvadsaťšesť píšťal.

Tento nástroj je výnimočný aj tým, že je to prvý organ po šesťdesiatich rokoch, do ktorého vyrobil kovové labiálne píšťaly slovák Stanislav Rusnák. Naša radosť je o to väčšia, že tieto píšťaly sú v nástroji z našej dielne.
DISPOZÍCIA NÁSTROJA
Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou
Počet registrov: 7+7+3
Počet manuálov: 2 
I. MANUÁL: hlavný stroj, C-g3, 56 tónov
01. Principál - 8´ (kov): C – F spoločné s flautou 8
02. Flauta - 8´ (drevená)
03. Roh kamzičí - 4´ (kov)
04. Oktáva - 4´ (kov): C – dis2 prospekt; e2 – g3 vo vnútri
05. Kvinta - 2 2/3´ (kov)
06. Superoktáva - 2´ ( kov)
07. Mixtúra - 1 1/3´ 3x ( kov ) – kvintkvartové repetície, fis, fis1, fis2
II. MANUÁL: C – g3, 56 tónov
08. Kopula - 8´ (drevená)
09. Salicionál - 8´ (kov): veľká oktáva spoločná s kopulou
10. Kopula - 4´ (drevená)
11. Flauta špičatá - 2´ (kov)
12. Seskvialtera - 2x (kov)
13. Kvinta - 1 1/3´ (kov)
14. Hoboj - 8´ (kov)
PEDÁL: C – f1, 30 tónov
15. Subbas - 16´ (drevený)
16. Principálbas - 8´ (drevený)
17. Fagot - 16´ (jazyk s drevenými ozvučnicami)

Pomocné zariadenia: Tremolo, Slávik
Spojky: I/P, II/P, II/I

Dispozícia: Mgr. Václav Uhlíř
Reštaurovanie organovaj skrine: Ladislav Szekely, Ján Mach

Kde nás nájdete ?

Dielňa BIES
SNP 733
059 16  Hranovnica
PONDELOK - PIATOK
07:30 - 16:00
SOBOTA - NEDEĽA
ZATVORENÉ

Napíšte nám