Farnosť sv. Františka z Assisi Tarchomin Varšava Poľsko

Aktuálne pracujeme na výrobe nástroja OPUS 28. /
Aktualnie pracujemy nad produkcją organów OPUS 28.

http://organyufranciszka.pl/
...
I. MANUAŁ
01. Quintadena - 16´ 
02. Principal - 8´
03. Gambe - 8´
04. Gemshorn - 8´
05. Oktave - 4´
06. Flet - 4´
07. Qvinta - 2 2/3´
08. Superoktave - 2´
09. Mikstura 3 – 4x
10. Cymbał polski
11. Trompete - 8´ 
II. MANUAŁ
12. Principal - 8´
13. Gedackt - 8´
14. Oktave - 4´
15. Spitzoktave - 2´
16. Nasard - 2 2/3´
17. Tercja - 1 3/5´
18. Sedecima - 1´
19. Musette - 8´ 

PEDAŁ
20. Subbas - 16´
21. Violonbas - 16´
22. Oktavbas - 8´
23. Chorałbas - 4´
24. Fagott - 16´
25. Trompete - 8´

Vizualizácia: / Wizualizacja:

Kde nás nájdete ?

Dielňa BIES
SNP 733
059 16  Hranovnica
PONDELOK - PIATOK
07:30 - 16:00
SOBOTA - NEDEĽA
ZATVORENÉ

Napíšte nám