Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Opus 20

Historie varhan kostela sv. Šimona a Judy ve Špičkách se začíná psát v 70. letech 18. stol. a souvisí s obnovou farnosti v barokní době. O tomto nástroji však nemáme více zpráv. V r. 1822 postavil nové desítirejstříkové varhany Jan Huvar (1774–1866) za 762 zl. a 36 krejcarů. Nástroj byl často opravován, a proto bylo rozhodnuto v r. 1903 pořídit nové osmirejstříkové varhany za 3000 K u známé varhanářské firmy Bedřicha Čápka (1850–1910) z Poličky. V  r.  1917 byly zrekvírovány prospektové píšťaly pro válečné účely a byla farnosti vyplacena náhrada 750 K. Ve 40. letech 20. stol. se opět jednalo o pořízení nových varhan, avšak díky změněné politické situaci po II. světové válce k realizaci nedošlo. V r. 1989 obstaral emeritní varhaník Josef Vacula (1922–1996) starší varhany typu UNIT firmy RIEGER op. 3072 z r. 1946 ze soukromého vlastnictví MUDr. V. Renče z Ostravy za 45 000 Kčs, které byly vestavěny do  původní, neogotické Čápkovy skříně. Tento nástroj však nebyl kvalitní a řešení bylo povšechně přijímáno jako provizorium, proto začala již na konci 90. let 20. stol. ve farnosti kvasit myšlenka pořídit nové varhany. V r. 2016 byla vybrána slovenská firma Bies z Hranovnice u Popradu, která postavila nový nástroj do původní varhanní skříně, která byla restaurována panem Janem Machem z Červeného Kostelce a vrácena na své dřívější místo, doprostřed kůru. Nový nástroj byl v neděli 5. listopadu 2017 požehnán při slavnostní pontifikální bohoslužbě J. Exc. Antonínem Baslerem, pomocným olomouckým biskupem. Jan Gottwald, organolog Arcidiecése olomoucké

Dispozícia nástroja:


Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou
Počet registrov: 7+6+2
Počet manuálov: 2

     
I. MANUÁL C-g3 II. MANUÁL C – g3 PEDÁL C – f1
1. Principal 8´ prospekt cín 75% 8. Gedeckt 8´ cín 50% 14. Subbass 16´ drevo
2. Flöte 8´ drevo 9. Salicional 8´ cín 75% 15. Violonbass  8´ drevo
3. Gambe 8´ cín 50% 10. Traversflöte 4´ cín 50%
4.Octave 4´ cín 75%  11. Fugara 4´ cín 50%
5. Rohrflöte   4´ cín 50%  12. Flautino  2´ cín 50%
6. Mixtur 3x 2´ cín 50% 13. Oboe 8´ cín 50%
7. Cornett 3x     cín 50%

Pomocné zariadenia: Tremulant I. M,Tremulant II. M
Spojky: I/P, II/P, II/I


Dispozícia: Jan Gottwald, Gabriel Bies
Dizajn: Bedřich Čápek 1903

Reštauroval: Jan Mach