Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Dispozícia nástroja:

Traktúra: mechanická so zásuvkou vzdušnicou
Počet registrov: 7 + 1
Počet manuálov: 1

MANUÁL C-g3 PEDÁL C – f1
1. Principál 8´ zinok pôvodný 8. Subbas 16´drevo nový
2. Kopula   8´drevo nová
3. Salicionál  8´zinok cín pôvodný
4. Oktáva  4´ pôvodná
5. Flauta rúrková 4´pôvodná
6. Flauta lesná 2´ pôvodná
7. Mixtúra 3x  1 1/3´ cín nový

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P

Dispozícia: Gabriel Bies

Dizajn: Gabriel Bies