Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

logo Dielňa Bies - Výroba a opravy organov

Farský kostol v Stropkove je zasvätený Božiemu Telu a Krvi. No napriek tomu odpustová slávnosť sa viaže na sviatok Karmelskej Panny Márie. Táto mariánska úcta siaha až do 2. polovice 17. storočia, keď pápež Klement IX. Schválil bulou uctievanie Karmelskej Panny Márie. Táto úcta je živá aj v súčasnosti.

Pri stavbe tohto nástroja sme niekoľko krát mali možnosť pozorovať ba priamo cítiť obrovskú pomoc Panny Márie. Ako príklad môžem uviesť niekoľko skutočnosti. Na farbe organovej skrine sme sa s dizajnérom zhodli nezávisle. Až neskôr som si uvedomil, že biela farba je symbolom čistoty. Prospekt hlavného stroja tvorí písmeno M. Túto skutočnosť si všimol vdp. dekan-farár Ján Švec-Bilý. Vyjadruje ako by Pannu Máriu, ktorá otvára náruč. Bočné polia manuálu stvárňujú akoby jej ochranný plášť. Aj to, že sa organ inštaloval počas mesiaca máj nie je náhodou. A mnoho ďalších skutočnosti.

V tomto nástroji sme po prvý krát postavili druhý manuál ako žalúziový stroj. Tiež sme pridali dve subspojky, ktoré rozširili zvukové možnosti nástroja. Chcem vyjariť vďaku vdp. dekanovi, že aj napriek mnohým odhováraniam vložil dôveru do našich rúk, vďaka čomu farnosť ušetrila nemalé finančné prostriedky.

Dispozícia nástroja:

Mechanická hracia a registrová traktúra, mechanické spojky. Zásuvkové vzdušnice.

I. Hlavný stroj  II. Žalúziový stroj  Pedál
1. Burdon  16´ drevo 10. Kryt 8´ drevo 21. Principál bas 16´ drevo
2. Principál 8´ prospekt cín 80% 11. Salicionál 8´ cín 70% 22. Subbas 16´ drevo
3. Flauta 8´ drevo 12. Vox celeste 8´ cín 50% 23. Oktávbas 8´ drevo
4. Oktáva 4´ cín 70% 13. Principál 4´ cín 70% 24. Chorálbas 4´ cín 70%
5. Roh kamzičí 4´ cín 50% 14. Flauta rúrková 4´ cín 50% 25. Fagot 16´
6. Kvinta 2 2/3´ cín 70% 15. Nasard 2 2/3´ cín 50%    
7. Superoktáva 2´ cín 70% 16. Flauta lesná 2´ cín 50%    
8. Mixtúra 4x 1 1/3´ cín 50% 17. Tercia 1 3/5´ cín 50%    
9. Trúbka 18. Scharff 3x 1´ cín 50%    
    19. Hoboj    
    20. Regal     

Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P, II/P, II/I, II/I sub, II/II sub

Dispozícia: Gabriel Bies
Dizajn: Jiří Zámečník