Deutch title

logo Deutch title

V našej firme sa zameriavame predovšetkým na výrobu organov a opravy. Nie na prestavby organov. Okrem vlastných zamestnancov, ktorí tvoria jadro firmy, spolupracujeme aj s niekoľkými externými pracovníkmi. Naše nástroje vyrábame výlučne so zásuvkovými vzdušnicami a mechanickou tónovou traktúrou, čo sa ukázalo v priebehu dejín organu ako najspoľahlivejšie riešenie. Snažíme sa o výrobu kompaktných nástrojov, kde kladieme dôraz na čo najväčšie rešpektovanie prirodzenosti, ktorá vychádza z konštrukčnej podstaty organa. Veľmi dôležitý je pre nás výber tých najkvalitnejších materiálov.